Библиотека

Canva - полезен онлайн инструмент за графичен дизайн, подходящ за оформяне на слайдове от презентации и ръководства за студентите, а така също и за направата на кратки видео уроци.

Edpuzzle - уебсайт, който позволява на преподавателя да споделя със студентите видео съдържание (собствено или добавено от YouTube), към което да добавя въпроси относно разглежданата тематика в клипа.

Flip - безплатно приложение на Microsoft, което дава възможност на преподавателя да създава защитени онлайн групи, в които студентите да представят асинхронно техните идеи по дадена тема под формата на кратко видео, текстово или аудио съобщение.

Mote - използва се за добавяне на гласови коментари и аудио съдържание към документи, задания, електронни писма и форми. Напълно интегрирано с Google Docs, Drive, Slides, Sheets, Forms, Classroom and Gmail.

Poll Everywhere - платформа за онлайн/виртуални срещи, която е подходяща за лекции и презентации пред студенти. Заедно с това може да се взаимодейства интерактивно със студентите чрез задаването на различни типове въпроси по представяния материал.

Spotify for Podcasters - първата по рода си напълно безплатна платформа с всичко необходимо за стартиране и поддържане на собствен подкаст.

Sutori - онлайн инструмент за създаване на визуално привлекателни и ангажиращи аудиторията презентации с възможност за съвместна работа в реално време, провеждане на групови дискусии под формата на чат и задаването на интерактивни въпроси по време на презентирането.