Новини

Покана за участие в обучителен семинар на тема „Повишаване качеството на обучението и учебния процес чрез дигитализация и иновативни образователни технологии“

Центърът за иновативни образователни технологии при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов организира обучителен семинар на тема „Повишаване качеството на обучението и учебния процес чрез дигитализация и иновативни образователни технологии“, който ще се проведе на 12.06.2024 г. (сряда), от 10:30 ч., в заседателна зала „Ректорат“.

Обучителен семинар

Очакваме всички, които проявяват интерес към събитието, в зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Центърът за иновативни образователни технологии към Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов бе официално открит

С тържествена церемония непосредствено след официалното откриване на новата академична учебна година, на 18.09.2023 г. бе открит Центърът за иновативни образователни технологии“ Стопанска Академия „Д. А. Ценов“. На тържественото събитие приставаха Ректорът на Академията проф. д-р Марияна Божинова, министърът на Регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, проф. д-р Красимир Шишманов – ръководител на Центъра, членове на неговия екип, както и гости, присъстващи на Академичното тържество.

Официално откриване на Центърът за иновативни образователни технологии (ЦИОТ)

В своето приветствие проф. Шишманов изтъкна необходимостта от адаптиране на образователната система на всички равнища към изискванията на дигиталното поколение чрез използване на информационни и комуникационни технологии. За постигане на тази цел Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е част от Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, в рамките на която се изгражда Национална мрежа от университетски центрове за иновативни образователни технологии.

Центърът за иновативни образователни технологии (ЦИОТ)

Официално лентата на новия център бе прерязана от проф. Божинова и г-н Цеков, които заедно с всички присъстващи имаха възможност да разгледат залата, снабдена с най-модерна компютърна техника. Гл. ас. д-р Асен Божиков демонстрира възможностите на компютърните системи и технологии в Центъра за иновативни образователни технологии, а проф. Шишманов разкри намеренията на екипа да провежда обучения, както на колеги от Стопанска академия, така и на студентите от специалност „Бизнес информатика“, които ще имат възможност да се докоснат до най-съвременните постижения в областта на информационните и комуникационните технологии.

Екипът на Центъра за иновативни образователни технологии при Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ със силно участие в предстоящата Национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“

Членове на екипа на Центъра за иновативни образователни технологии при Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов, ще вземат участие в предстоящата Национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“, инициирана от Националната агенция по оценяване и акредитация и Русенския университет „Ангел Кънчев“. Форумът ще се състои на 27 и 28 април 2023 г. в гр. Русе като неговата основна цел е обменът на знания и опит между университетите в страната в областта на дигиталната трансформация на образованието и по-конкретно – при използването на ИКТ-базирани иновационни педагогически технологии за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.

Екипът на Центъра за иновативни образователни технологии при Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ със силно участие в предстоящата Национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“

Със свои разработки в конференцията ще се включат проф. д-р Красимир Шишманов, ръководител на ЦИОТ, чиято тема е насочена към изследване на предимствата и недостатъците на дигитализацията на образованието, както и гл. ас. д-р Кремена Маринова – Костова, която ще представи визията за Дигитална образователна екосистема.

В рамките на събитието се предвиждат посещения на Изследователския център и Научноизследователския корпус на Русенския университет, по време на които екипът на ЦИОТ ще се запознае със съвременните образователни практики и технологии и възможностите за тяхното внедряване в Стопанска Академия.