Екип

Проф. д-р Красимир Шишманов

Проф. д-р Красимир Шишманов

Ръководител на ЦИОТ, Преподавател в катедра „Бизнес информатика“

E-mail: k.shishmanov@uni-svishtov.bg

Гл. ас. д-р Асен Божиков

Гл. ас. д-р Асен Божиков

Преподавател в катедра „Бизнес информатика“

E-mail: a.bozhikov@uni-svishtov.bg

Гл. ас. д-р Кремена Маринова

Гл. ас. д-р Кремена Маринова

Преподавател в катедра „Бизнес информатика“

E-mail: k.marinova@uni-svishtov.bg

Гл. ас. д-р Елица Лазарова

Гл. ас. д-р Елица Лазарова

Преподавател в катедра „Стратегическо планиране“

E-mail: e.lazarova@uni-svishtov.bg

Диян Николаев

Диян Николаев

Академичен компютърен център

E-mail: d.nikolaev@uni-svishtov.bg